inici

karicies.com

Rosa Sanchis Caudet

Premi Soler i Godes d'experiències pedagògiques 2010.

Edicions 96, La Pobla Llarga, 2012.

Karicies.com és una selecció de posts del blog d’educació afectivosexual Karici.es, que vaig començar a publicar en febrer de 2009, i els comentaris deixats, fonamentalment, pel meu alumnat adolescent. Entrades i comentaris estan agrupats per temes (Educació, Amor, Xics, Xiques, Infantesa, Prevenció i Dissidències). El treball incorpora també una ampliació, realitzada a posteriori per a cada capítol, que constitueix el marc teòric que ha dirigit la meua pràctica educativa durant més de quinze anys parlant de la sexualitat amb alumnat adolescent, a través de les tutories, en matèries optatives o de manera transversal en la meua assignatura: Valencià, llengua i literatura.

Amb aquest treball duc a la pràctica el que diverses lleis (LOE, Llei contra la violència de gènere, la Llei d’igualtat o la Llei de salut sexual i reproductiva) estableixen com a funció del sistema educatiu: l’educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals (els drets sexuals també són drets humans) i en la igualtat entre dones i hòmens. Les pors, els falsos mites, la hipocresia... dificulten que una vertadera educació en valors incloga l’educació emocional, i que la sexualitat estiga present de manera clara i precisa en el sistema educatiu.

Amb la diversitat de comentaris que podem trobar a karicies.com, ens adonem que la igualtat té més de miratge que de realitat i se’ns desmunten també alguns mites: per exemple que la gent jove té informació de sobra o que la sexualitat és natural i s’aprén sola. Els actuals cursos d’educació sexual solament assessoren en matèria de reproducció i d'infeccions de transmissió sexual, repeteixen un discurs de perills i de nos postergatoris i no tenen en compte la consecució dels drets sexuals de les persones (per exemple el dret al plaer) ni la diferent educació que es dóna als uns i a les altres.

Karicies.com presenta un espai obert de discussió que, a part dels clàssics textos escrits, es nodreix d’altres textos més acostats al jovent que no solen arribar a l’escola: pel·lícules, sèries adolescents, cançons, esdeveniments del tuenti...  A més a més, el treball que fem a l’aula i al blog pretén també donar sentit al caos i a l’excés informatiu que hi ha a la xarxa i possibilitar un ús més crític de les noves tecnologies.

L’escola té pendent l’abandó de les velles formes d’ensenyar i la democratització de la producció del saber a partir de la conversió de l’alumnat en el protagonista del seu aprenentatge. Les metodologies participatives, l’anàlisi de textos audiovisuals, la incorporació dels blogs a l’aula... creen espais perquè s’expressen les opinions sobre el gènere, les percepcions i les experiències a través de les quals es construeix la masculinitat i la feminitat. Karicies.com està ple d’opinions, Karicies necessàries per al cor, el cos i l’enteniment.


karicies_com_rosa_sanchis

Abaixa't el primer capítol
i les activitats